Danh sách bất động sản đang rao bán theo xã tại huyện Bến Lức (vị trí trên bản đồ) - Cập nhật ngày 05/09/2022:

#1 Xã Bình Đức

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Thông tin chi tiết

1

600m2 đất vườn 15m x 40m Đất vườn

 

Cách MT Kênh Biện Cung 200m

Cách DT816 1,8km

530 triệu

đá xanh 4m

đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

2

Nền 5x27 137m2 Đất thổ cư

Cách Cầu Vàm Thủ Đoàn 500m

Đường công nhận trên sổ 4m

800 triệu

4m đá xanh

đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

3

Nền 5x34 171m2 Đất thổ cư

Cách Cầu Biện Cung (DT816) 1,5km

Đường đất 3m

550 triệu

 3m đất

Bấm để chuyển hướng

4

1000m2 đất vườn 26m x 40m Đất vườn

 Cách DT816 1km

Mặt tiền đê đất ấp 1

1,85 tỷ đồng

 

Đá xanh 4m

Đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

5

Nền 5x46 232m2 Đất thổ cư

 Mặt tiền đê

Cách Sông Vàm Cỏ Đông 60m

900 triệu Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

6

5400m2 đất vườn 60m x 90m Đất vườn

Cách DT816 (Cầu Kênh Xáng 200m)

4,32 tỷ đồng Đường đất 4m Bấm để chuyển hướng

7

3520m2 đất vườn 40m x 90m Đất vườn

Mặt tiền Sông Vàm Cỏ Đông

Cách DT816 700m

5,3 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

8

1000m2 đất vườn 10m x 100m Đất vườn

Mặt tiền Kênh Ông Đốc

Cách Vành đai 4 100m

1,25 tỷ đồng

 Đá xanh 3m

Bấm để chuyển hướng

9

5000m2 đất vườn

ngang 32m

ngang 65m

Đất vườn

 2 mặt tiền

Cách Cầu Vàm Thủ Đoàn 1km

7 tỷ đồng

Đá xanh 3m

Bấm để chuyển hướng

10

13641m2 đất vườn 30m x 195m Đất vườn

 MT Kênh Kháng Chiến

Cách Cầu Biện Cung 2km

7,1 tỷ đồng

 Đá xanh 3m

Bấm để chuyển hướng

11

1100m2 đất vườn 12,3m x 85m Đất vườn Cách Cầu Ba Vồn Lớn 4km 1,1 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

12

1993m2 đất vườn 17,5m x 120m Đất vườn

Cách DT816 1,6km

Cách Vành đai 4 1km

1,3 tỷ đồng Đê đất 2,5m Bấm để chuyển hướng

13

4015m2 đất vườn ngang 67m Đất vườn

Cách MT Kênh Xáng 2,5km

Cách DT816 3,5km

2,5 tỷ đồng Đê đất 4m Bấm để chuyển hướng

14

5497m2 đất vườn ngang 38m Đất vườn Cách DT816 4km 3,1 tỷ đồng Đê đất Bấm để chuyển hướng

15

1586m2 đất vườn

24m x 59m

nở hậu 27m

Đất vườn

2 mặt tiền

Cách DT816 chỉ 300m

2,22 tỷ đồng Đá xanh 3m Bấm để chuyển hướng

16

913m2 đất vườn 12,5m x 73m Đất vườn

Mặt tiền Rạch Cây Gia

Cách DT816 1,3km

Vị trí được lên thổ cư

1,2 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Bấm để chuyển hướng

17

125m2 thổ cư

105m2 đất vườn

6m x 42m

Đất thổ cư

Đất vườn

Mặt tiền Đường tỉnh 816 (Cầu Kênh Xã)

Tiếp giáp QH Vành đai 4

2,1 tỷ đồng Nhựa 8m Bấm để chuyển hướng

18

176m2 thổ cư 5m x 34m Đất thổ cư

Cách DT816 500m

1,2 tỷ đồng Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

19

1000m2 đất vườn 25m x 40m Đất vườn

Cách MT Kênh Biện Cung 175m

Cách DT816 1,8km

1 tỷ đồng Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

20

1092m2 đất vườn

22m x 50m

Đất vườn

Mặt tiền Kênh Ba Ràng

Cách DT816 2,3km

1,35 tỷ đồng Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

21

Nền 5x27 134m2 Đất thổ cư

Cách DT816 chỉ 100m

Cách Cầu Vàm Thủ Đoàn 200m

950 triệu Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

22

1024 đất vườn 10m x 100m Đất vườn

Cách Kênh Biện Cung 600m

Cách DT816 1,8km

Đường trên sổ 4,5m

1,19 tỷ đồng Đá xanh 3m Bấm để chuyển hướng

#2 Xã Thạnh Lợi

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

1174m2 đất vườn 11m x 106m

Nhà ở

Đất vườn

Mặt tiền Đường tỉnh 816

Cách Ngã tư Thạnh Lợi 300m

5 tỷ

Nhựa 8m

Bấm để chuyển hướng

2

449m2 đất vườn 12m x 31m

Đất vườn

Mặt tiền đường đá xanh Ấp 3

Cách Quốc Lộ N2 900m

1,4 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Bấm để chuyển hướng

3

5000m2 đất vườn 57m x 64m

Đất vườn

Quy hoạch MT đường Bình Chánh - Lương Hòa - Mỹ Quý Tây

2,1 tỷ đồng

Đất 2m

Bấm để chuyển hướng

4

289m2 đất vườn 8.5m x 34m

Đất vườn

Mặt tiền Kênh B7

Cách QLN2 2,5km

550 triệu

Đá xanh 3m

Bấm để chuyển hướng

5

4553m2 đất lúa 75m x 65m

Đất lúa

Cách DT816 300m

Cách QLN2 1,3km

3,6 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Bấm để chuyển hướng

 

#3 Xã Thạnh Đức

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

Nền 3,9m x 27m

Nở hậu 6,7m

137m2 Đất thổ cư

MT Đường Công vụ

Cách Happyland 2,8km

850 triệu

Nhựa 8m Bấm để chuyển hướng

2

Nền 6 x 20 128m2

Đất thổ cư

Cách đường công vụ 80m

650 triệu Đan 2m Bấm để chuyển hướng

3

976m2 đất lúa

có 300m2 thổ cư

 

Đất lúa

Thổ cư

Mặt tiền Đường tỉnh 816

Đối diện Happyland

12 tỷ đồng

Nhựa 12m Bấm để chuyển hướng

4

Nền 4m x 28m

Nở hậu 6,5m

148m2

Đất thổ cư

MT Đường Công vụ

Cách Happyland 2,8km

1,05 tỷ đồng

Nhựa 8m Bấm để chuyển hướng

5

Nền 5m x 30m

150m2

Đất thổ cư

MT đường đan ấp 4

Cách UBND xã Thạnh Đức 2,5km

1,05 tỷ đồng

Nhựa 5m Bấm để chuyển hướng

6

25060m2 đất

 

Đất hỗn hợp

100m mặt tiền Đường tỉnh 816

50m mặt tiền Kênh Thủ Thừa

95 tỷ đồng Nhựa 12m  Bấm để chuyển hướng

7

1691m2 đất vườn

(có 622m2 thổ cư)

33m x 48m

Đất vườn

Thổ cư

Cách Quốc Lộ 1A 1,3km

3,9 tỷ đồng Đan 4m Bấm để chuyển hướng

#4 Xã An Thạnh

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

Nền 5.7x14

 

100m2

Đất thổ cư

Cách Rạch Tre 1,2km

Cách Vòng xoay Waterpoint 1,5km

670 triệu

Đan 3m Bấm để chuyển hướng

2

Nền 5x20 102m2 thổ cư

Đất thổ cư

Cách rạch Tre 220m

Đường xe máy

520 triệu

Đá xanh 2m Bấm để chuyển hướng

#5 Xã Thanh Phú

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

Nhà 6x15 150m2 Đất thổ cư Cách Nguyễn Văn Siêu 160m 2,7 tỷ Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

2

Nền 5x26 132m2 Đất thổ cư Cách đường công vụ 180m 1,25 tỷ Đá xanh 3m Bấm để chuyển hướng

3

Nền 10x25 256m2 Đất thổ cư Cách nhựa Tân Bửu - Thanh Phú chỉ 50m 2,7 tỷ Đá xanh 4m Bấm để chuyển hướng

 

#6 Xã Thạnh Hòa

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Thông tin chi tiết

1

1305m2 đất vườn 11m x 111m

Đất vườn

Cách Kênh Bà Kiềng 250m

Cách DT816 2km

999 triệu

Đá xanh 2m

Bấm để chuyển hướng

2

505m2 đất vườn 10m x 50m

Đất vườn

Đường đá xanh 4m (công nhận 2m trên sổ)

Cách Cầu Bà Kiểng 2,5km

650 triệu

Đá xanh 4m

Đá xanh 2m

 Bấm để chuyển hướng

3

6969m2 đất vườn 96m x 72m

Đất vườn

Mặt tiền Kênh

Cách Đường Bà Kiểng 1,3km

4,4 tỷ đồng

Đất 4m

Bấm để chuyển hướng

4

1000m2 đất vườn 14m x 72m

Đất vườn

Mặt tiền Kênh T4

Cách DT816 1,5km

1,5 tỷ đồng

Đất 6m

Bấm để chuyển hướng

5

1000m2 đất vườn 18,7m x 50m

Đất vườn

Mặt tiền Sông Vàm Cỏ Đông

Cách DT816 750m

2,2 tỷ đồng

Đá xanh 4m

Bấm để chuyển hướng

#7 Xã Nhựt Chánh

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Thông tin chi tiết

1

1079m2 đất lúa 21m x 50m

Đất lúa

Mặt tiền đường Đăng Mỹ

Cách QL1A 2,3km

2,65 tỷ đồng Nhựa 5m Bấm để chuyển hướng

2

Nền 4x34 143m2

Đất thổ cư

Cách DT832 1km

Cách Ngã tư Bình Ảnh 4,5km

960 triệu Đan 4m Bấm để chuyển hướng

 

#8 Xã Lương Hòa

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

1063m2 đất lúa

781m2 thổ cư

35m x 45m

Đất thổ cư

Đất lúa

Cách Sông Vàm Cỏ Đông 750m

Khu vực đối diện KCN Phú An Thạnh

7,1 tỷ đồng

Đan 4m

Đường ô tô

Bấm để chuyển hướng

2

Nền 5x43 219m2 Đất thổ cư

Cách Sông Vàm Cỏ Đông 600m

Cách DT830 (Vành đai 4) 2,5km

1 tỷ đồng

Đan 3m

Bấm để chuyển hướng

 

#15 Xã Phước Lợi

STT

Tên sản phẩm

Diện tích

Phân loại

Mô tả

Giá bán

Đường đi

Link thông tin chi tiết

1

901m2 đất vườn

(có 644m2 thổ cư)

Ngang 24m

Đất thổ cư

Đất vườn

Cách nhựa Ấp 2-3A chỉ 20m

Cách DT835 200m

5,5 tỷ đồng

Đan 3m Bấm để chuyển hướng

Thông tin tổng quan về bất động sản huyện Bến Lức:

Vị trí:

Huyện Bến Lức tọa lạc ngay tại cửa ngõ phía Tây Nam của Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi đây được xem là dấu gạch nối giữa Sài Gòn và 13 tỉnh miền Tây Nam Bộ.

 • Phía Tây giáp với huyện Thủ Thừa.
 • Phía Bắc giáp huyện Đức Huệ.
 • Phía Đông Bắc giáp huyện Đức Hòa.
 • Phía Đông giáp Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Bình Chánh).
 • Phía Đông Nam giáp huyện Cần Giuộc.
 • Phía Nam giáp huyện Cận Đước và Tân Trụ.

Giao thông:

Bến Lức được xem là huyện sở hữu giao thông hiện đại bậc nhất Đồng bằng Sông Cửu Long khi hầu như tất cả các tuyến đường quan trọng nhất khu vực đều đi qua đại phận huyện Bến Lức, cụ thể:

 • Quốc Lộ 1A kết nối từ khu vực Tây Nam TPHCM (huyện Bình Chánh) về 13 tỉnh miền Tây.
 • Quốc Lộ N2 kết nối từ khu vực Tây Bắc TPHCM (huyện Củ Chi) về Đồng bằng Sông Cửu Long.
 • Vành đai 4 kết nối các tỉnh ven Thành phố Hồ Chí Minh trong vùng kinh tế trọng điểm, kết nối từ Tây Ninh về đến Đức Hòa (Đoạn trùng với Quốc Lộ N2) và từ Bến Lức về Cảng quốc Tế Long An, Cảng Hiệp Phước (đoạn trùng với DT830).
 • Tuyến DT816 cũng đóng một vai trò quan trọng trong bất động sản khi hình thành nhiều dự án khu đô thị với dự góp mặt của rất nhiều ông lớn bất động sản.
 • Sông Vàm Cỏ Đông không chỉ đóng góp vào bức tranh giao thông vốn đã quá hoàn hảo của huyện Bến Lức, đây còn là tiền đề để hình thành nên các khu công nghệ cao, khu đô thị ven sông.

Quy hoạch:

 • Trong quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 tầm nhìn 2050, Bến Lức là 1 trong 3 huyện của Long An (cùng với Đức Hòa, Cần Giuộc) thuộc về tiểu vùng trung tâm với vai trò quan trọng nhất trong vùng kinh tế phía Nam.
 • Long An với chính sách “gọi mời” đầu tư trong và ngoài nước hấp dẫn luôn ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông và ưu tiên phát triển quỹ đất dành cho Khu công nghiệp.