Chủ đầu tư

Một cơn bão Mặt Trời đang tiến về Trái Đất với tốc độ 1.6 triệu km/h, có thể sẽ tác động nhiều thứ

Theo thông tin của NASA, một cơn bão Mặt Trời đang di chuyển về phía Trái Đất với tốc độ lên tới 1.6 triệu km mỗi giờ, và con số này thậm chí còn có thể tăng

 

Hotline: 039.3333.656