Quy mô kỹ thuật

Dự án đường Tân Tập - Long Hậu gồm 2 dự án thành phần, thành phần 1 từ sông Rạch Dưa đến Vành đai 4 và dự án thành phần 2 từ vành đai 4 đến ĐT 830. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng.

Tiến độ thi công dự án

Hiện nay, dự án thành phần 1 (từ sông Rạch Dưa đến Vành Đai 4) đang được tập trung triển khai thi công. Tuy nhiên, dự án vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án thành phần 2 (từ Vành đai 4 đến Đường tỉnh 830) đang được tỉnh lập chủ trương đầu tư.

Tác động đến thị trường bất động sản khu vực

Sau khi hoàn thiện và đưa vào khai thác, hoạt động, đường Tân Tập – Long Hậu sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của địa phương, tăng cường kết nối các khu, cụm công nghiệp và cảng quốc tế Long An, tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh quá trình phát triển KT - XH của tỉnh.

Quy hoạch đường Tân Tập – Long Hậu trên Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An

+ Đường Tân Tập – Long Hậu với điểm đầu tại đường Long Hậu, ngay tại Khu công nghiệp Long Hậu với tọa độ (10.636002, 106.715687).

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

+ Đường Tân Tập – Long Hậu tiếp tục kéo dài theo hướng Nam trên địa phận xã Long Hậu đến Cầu Rạch Dừa (cầu được xây mới hoàn toàn). Tọa độ cầu Rạch Dừa (10.614457, 106.706922).

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

+ Đường Tân Tập – Long Hậu tiếp tục đi qua địa phận xã Phước Lại. Điểm cuối tại xã Phước Lại tiếp tục phải xây mới 1 cầu bắt qua sông.

Tọa độ điểm xây cầu (10.582701, 106.701305)

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

+ Trên địa phận xã Phước Vĩnh Tây, đường Tân Tập – Long Hậu giao với Đường tỉnh 830E tại tọa độ (10.580059, 106.700793).

Vị trí giao với Đường tỉnh 830E cũng chính là điểm đầu được thi công trong giai đoạn 2021 - 2025.

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

+ Trên địa phận xã Phước Vĩnh Đông, có 2 cầu mới được xây.

Tọa độ cầu thứ nhất (10.564919, 106.700440)

 

Tọa độ cầu thứ hai (10.544945, 106.698348)

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

+ Điểm cuối của Đường Tân Tập – Long Hậu là điểm giao với Đường tỉnh 830 tại tọa độ (10.534731, 106.697107).

Vị trí giao với Đường tỉnh 830 cũng chính là điểm cuối được thi công trong giai đoạn 2021 - 2025.

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

Quy hoạch đường Tân Tập - Long Hậu

Có thể bạn quan tâm:

Danh sách 11 công trình giao thông được ưu tiên đầu tư tại Long An giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tỉnh Long An:

03 công trình giao thông trọng điểm:

08 công trình giao thông đột phá: