Quy hoạch các tuyến đường giao thông giai đoạn 2021-2025 ảnh hưởng đến giá bất động sản tại huyện Mộc Hóa:

Danh sách bất động sản huyện Mộc Hóa đang được ký gởi tại Bất động sản Vàm Cỏ Đông được liệt kê theo thứ tự các xã như sau:

#1 Thị trấn Bình Phong Thạnh

#2 Xã Bình Hòa Tây

#3 Xã Bình Hòa Đông

#4 Xã Tân Lập

#5 Xã Bình Hòa Trung

#6 Xã Tân Thành

#7 Xã Bình Thạnh

Danh sách bất động sản đang rao bán theo xã tại huyện Mộc Hóa (vị trí trên bản đồ) - Cập nhật ngày 04/12/2023:

 

Thông tin tổng quan về bất động sản huyện Mộc Hóa:

Vị trí:

Huyện Mộc Hóa nằm ở phía tây tỉnh Long An, cách thành phố Tân An khoảng 70 km, là huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp huyện Thạnh Hóa
  • Phía tây giáp thị xã Kiến Tường
  • Phía bắc giáp tỉnh Svay Rieng, Campuchia
  • Phía nam giáp huyện Tân Thạnh.

Huyện Mộc Hóa có 7 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Bình Phong Thạnh (huyện lỵ) và 6 xã: Bình Hòa Đông, Bình Hòa Tây, Bình Hòa Trung, Bình Thạnh, Tân Lập, Tân Thành.

Giao thông:

Trên địa bàn huyện Mộc Hóa có những tuyến đường giao thông quan trọng chạy qua như:

  • Tuyến Quốc lộ 62 trục đường kinh tế động lực, xuất phát từ cửa khẩu Bình Hiệp đi về TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL
  • Tuyến Quốc lộ N1 (quy hoạch)
  • Tuyến Đường tỉnh 831

Ngoài ra, huyện có hệ thống giao thông đang được hoàn chỉnh, với các đường tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã được mở rộng và nhựa hóa, bê tông hóa.

Quy hoạch:

Trên cơ sở đặc điểm tự nhiên địa hình, địa thế, tài nguyên thiên nhiên, các cơ sở về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Mộc Hóa đã được phê duyệt. Mộc Hóa Là vùng phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, sạch thông qua ứng dụng khoa học kỹ thuật. Phương hướng sản xuất chính của vùng là hai vụ lúa năng suất chất lượng cao và luân canh lúa màu, cây ăn trái (thanh long…) phần còn lại phát tiển rừng phòng hộ.