Về cụm công nghiệp, đã có 22 CCN đi vào hoạt động với diện tích 1.342ha với tỷ lệ lắp đầy 77,67% với 21.000 lao động đang làm việc. Đang triển khai 38 CCN với diện tích 1.862ha.

                Theo Báo cáo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa công bố vào tháng 04/2022, đến năm 2030 toàn tỉnh Long An sẽ có 50 KCN với diện tích 17.601ha. Sau năm 2030 quy hoạch mới 18 KCN nâng tổng số KCN trên địa bàn tỉnh lên 68 KCN với tổng diện tích 28.503ha.

                Về cụm công nghiệp, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 46 CCN (chuyển tiếp từ quy hoạch cũ) với diện tích 2.270ha, xóa quy hoạch 15 CCN, điều chỉnh 1 CCN, đề nghị bổ sung mới 16 CCN đến năm 2030, sau năm 2030 quy hoạch mới 9 CCN, nâng tổng số CCN đến năm 2050 lên 68 CCN với diện tích 3.670ha.

Long An là địa phương có số lượng khu công nghiệp (KCN) đứng thứ 4 cả nước sau Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách chi tiết các Khu công nghiệp theo huyện

Huyện Đức Hòa

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
TC Tổng diện tích     5191.36 5183.69    
I     huyện Đức Hòa 5191.36 5183.69    
1 KCN Đức Hòa I - Hạnh Phúc Cty CP Khai Thác Hạnh Phúc xã Đức Hòa Đông 257.61 257.4932 69.8 Đang hoạt động
  Đức Hoà 1 giai đoạn 1   xã Đức Hòa Đông 70 70 100 Đang hoạt động
  Đức Hoà 1 mở rộng (GĐ2)   xã Đức Hòa Đông 187.61 187.4932 59.69 Đang hoạt động
2 KCN Xuyên Á Cty CP Ngọc Phong (Hải Sơn Group) xã Mỹ Hạnh Bắc 483.01 479.5425 73.96 Đang hoạt động
  Xuyên Á giai đoạn 1   xã Mỹ Hạnh Bắc 50 50 91.64 Đang hoạt động
  Xuyên Á giai đoạn 2   xã Mỹ Hạnh Bắc 255.92 252.4525 72.13 Đang hoạt động
  Xuyên Á giai đoạn 3   xã Mỹ Hạnh Bắc 177.09 177.09 0 Đang thực hiện thủ tục đầu tư
3 KCN Tân Đức Cty CP đầu tư Tân Đức (Tân Tạo Group) xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh 543.35 545.692 77.34 Đang hoạt động
  Tân Đức giai đoạn 1   xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh 273 275.3384 93.26 Đang hoạt động
  Tân Đức giai đoạn 2   xã Đức Hòa Hạ & xã Hựu Thạnh 270.35 270.3536 60.73 Đang hoạt động
4 KCN Đức Hòa III     1291.93 1285.46   Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Anh Hồng Cty TNHH Anh Hồng xã Đức Lập Hạ 44.8716 44.6081 90.63 Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Việt Hóa Cty CP ĐT-XD Phú Mỹ Vinh xã Đức Lập Hạ 44.48009 39.31970 100 Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Slico Cty CP ĐT-XD-KD hạ tầng KCN Sài Gòn xã Đức Lập Hạ 157.27 157.27 0 Đang thi công
  KCN Đức Hòa III - Hồng Đạt Cty CP Hồng Đạt Long An xã Đức Lập Hạ 30.02 32.84 100 Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Thái Hòa Cty CP phát triển hạ tầng Việt Sơn xã Đức Lập Hạ 100.2722 109.3616 100 Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Minh Ngân Cty CP Địa ốc Minh Ngân xã Đức Lập Hạ 91.126 85.576 0 Đang xây dựng hạ tầng
  KCN Đức Hòa III - Song Tân Cty CP Song Tân - Đức Hòa xã Đức Lập Hạ 244.63 244.63 0 Đang xây dựng hạ tầng
  KCN Đức Hòa III - Tân Á Đại Thành Tập đoàn Tân Á - Đại Thành xã Đức Lập Hạ 110.58 113.70 44.02 Đang hoạt động
  KCN Đức Hòa III - Long Việt Cty cổ phần Long "V" xã Mỹ Hạnh Bắc 86.4969 86.4969 0 Đang xây dựng hạ tầng
  KCN Đức Hòa III - Long Đức  Công ty Cổ phần Cali Long Đức xã Mỹ Hạnh Bắc 175.27 164.74 0 Đang xây dựng hạ tầng
  KCN Đức Hòa III - Liên Thành  Công ty TNHH Liên Thành Long An xã Mỹ Hạnh Bắc 92.5625 92.5625 0 Đang xây dựng hạ tầng
  KCN Đức Hòa III - Mười Đây Cty CP đầu tư và kinh doanh bđs Mười Đây xã Mỹ Hạnh Bắc 114.3506 114.3506 0 Đang xây dựng hạ tầng
5 KCN Thế Kỷ Cty TNHH Hải Sơn xã Hựu Thạnh 119.1915 119.1915   Đã phê duyệt chủ trương
6 KCN Trần Anh - Tân Phú  Cty Trần Anh Tân Phú – Trần Anh Group xã Tân Phú 262 262   Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
  Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 1   xã Tân Phú 105.48     Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
  Trần Anh - Tân Phú giai đoạn 2   xã Tân Phú 156.52     Đang thực hiện thủ tục đầu tư
7 KCN Nam Thuận Cty CP Đại Lộc Long An xã Đức Hòa Đông 308.39 308.39   Đang xây dựng hạ tầng
8 KCN Hựu Thạnh Cty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - IDICO xã Hữu Thạnh 524.14 524.14 12.63 Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
9 KCN Tân Đô Cty CP đầu tư và xây dựng Tân Đô xã Đức Hòa Hạ 208.04 209.0961 100 Đang hoạt động
10 KCN Hải Sơn Công ty TNHH Hải Sơn xã Đức Hòa Đông 366.49 365.4713 100 Đang hoạt động
  KCN Hải Sơn (mở rộng)   xã Đức Hòa Hạ 78 78   Đang xây dựng hạ tầng
11 KCN Hoàng Lộc Cty TNHH công nghiệp Hoàng Lộc xã Hựu Thạnh 152.21 152.21   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
12 KCN Anh Hồng 2 Cty TNHH Anh Hồng thị trấn Hiệp Hòa 131.19 131.19   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
13 KCN Lộc Giang Cty CP Phát triển đô thị Sài Gòn – Tây Bắc xã Lộc Giang, xã An Ninh Đông, xã Tân Mỹ 466 466   Đang thực hiện thủ tục đầu tư

Huyện Bến Lức

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
II     huyện Bến Lức 2284.69 2279.51    
14 KCN Vĩnh Lộc 2 Cty CP Đầu Tư và Xây Dựng KCN Vĩnh Lộc – Bến Lức xã Long Hiệp 225.99 223.22 93.50 Đang hoạt động
15 KCN Nhựt Chánh Công ty CP Thanh Yến xã Nhựt Chánh 125.27 122.75 97.70 Đang hoạt động
16 KCN Phúc Long Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long Xã Long Hiệp 78.96 78.96 100.00 Đang hoạt động
  KCN Phúc Long (mở rộng)   xã Long Hiệp 12.05 12.05   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
17 KCN Prodezi Công ty cổ phần Prodezi Long An xã Lương Hòa, xã Tân Hòa 400 400   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
18 KCN Tandoland Công ty Cổ phần Tandoland Xã Lương Hoà và xã Tân Hoà 250 250   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
19 KCN Sài Gòn – Mekong Cty CP đầu tư đô thị Sài Gòn - Mekong xã Thạnh Lợi 200 200   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
20 KCN Phú An Thạnh Cty TNHH Một Thành Viên Phú An Thạnh - Long An xã An Thạnh 692.23 692.23 94.53 Đang hoạt động
  Phú An Thạnh Giai đoạn 1   xã An Thạnh 352.75 352.7511   Đang hoạt động
  Phú An Thạnh Giai đoạn 2   xã Lương Hoà, Tân Hoà 339.48 339.4789   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
21 KCN Thịnh Phát Cty Đầu tư Kinh doanh Tổng hợp Thịnh Phát. xã Lương Bình 73.37 73.4717 100.00 Đang hoạt động
  KCN Thịnh Phát (mở rộng)   xã Lương Bình 112.87 112.87   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
22 KCN Thuận Đạo Cty CP khu công nghiệp Đồng Tâm Thị trấn Bến Lức 113.95 113.9472 136.38 Đang hoạt động

Huyện Cần Đước

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
* KCN Thuận Đạo (mở rộng) Cty CP khu công nghiệp Đồng Tâm xã Long Định 189.843 189.2104 96.8 Đang hoạt động
* KCN Phúc Long (mở rộng) Cty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phúc Long xã Long Định, xã Phước Vân 322.45 322.4454   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
23  KCN Cầu Tràm Cty cổ phần Thương mại Dịch vụ Xây dựng và Xuất nhập khẩu Trung Thành xã Long Trạch 61.08 61.09 100.00 Đang hoạt động
24 KCN Cầu cảng Phước Đông Cty CP IMG Phước Đông xã Phước Đông 128.97 128.88 24.89 Đang xây dựng hạ tầng

Huyện Cần Giuộc

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
IV     huyện Cần Giuộc 1915.64 1910.53    
25 KCN Long Hậu Công ty CP Long Hậu (LHC) xã Long Hậu 141.85 137.02 100 Đang hoạt động
  KCN Long Hậu (mở rộng)   xã Long Hậu 108.48 108.48 100 Đang hoạt động
  KCN Long Hậu giai đoạn 2 mở rộng   xã Long Hậu 90 90   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
26 KCN Long Hậu 3   xã Long Hậu 123.98 123.9825 48.54 Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
27 KCN Tân Kim Cty TNHH Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Khu dân cư Tân Kim Thị trấn Cần Giuộc 104.1 103.9 100 Đang hoạt động
  KCN Tân Kim (mở rộng)   Thị trấn Cần Giuộc 52.49 52.4062 100 Đang hoạt động
28 KCN Nam Tân Tập Công ty TNHH Saigontel Long An xã Tân Tập 244.74 244.74 48.86 Đang thực hiện thủ tục đầu tư
29 KCN Đông Nam Á Cty TNHH Thương mại – Xây dựng A.C.M (VinaCapital Group) xã Phước Vĩnh Đông, xã Tân Tập 396 396 18.85 Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
30 KCN Tân Tập Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Long An xã Tân Tập 654 654   Đang thực hiện thủ tục đầu tư

Huyện Tân Trụ

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
V     huyện Tân Trụ 119.2 119.2025    
31 KCN An Nhựt Tân Công ty TNHH An Nhựt Tân Long An xã Tân Bình 119.2 119.2025   Đang xây dựng hạ tầng và giải phóng mặt bằng

Huyện Đức Huệ

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
VI     huyện Đức Huệ 162.19 162.1916    
32 KCN Quốc tế Trường Hải Cty TNHH Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải xã Mỹ Thạnh Bắc, xã Mỹ Thạnh Tây 162.19 162.1916   Đang thực hiện thủ tục đầu tư

Huyện Thủ Thừa

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
VII     huyện Thủ Thừa 1,569.55 1,569.68    
33 KCN Việt Phát Cty CP đầu tư Tân Thành Long An xã Tân Long 1,214.00      
  Việt Phát giai đoạn 1   xã Tân Long 296.26 295.428   Đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư
  Việt Phát giai đoạn 2   xã Tân Long 917.74 918.272    
34 KCN Hòa Bình Công ty CP ĐT XD Hạ Tầng Hòa Bình xã Nhị Thành 117.67 117.67 85.53 Đang hoạt động
  KCN Hòa Bình mở rộng   xã Nhị Thành 49 49.4339   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
35 KCN Thủ Thừa Cty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa IDICO-CONAC thị trấn Thủ Thừa 188.88 188.88   Đang xây dựng hạ tầng

Thị xã Kiến Tường

Tên Khu công nghiệp Chủ đầu tư Địa điểm Diện tích quy hoạch (ha) Diện tích tự nhiên (ha) Tỷ lệ lấp đầy (%) Tình trạng
VIII     Thị xã Kiến Tường 340.50 340.50    
36 KCN Cửa khẩu Bình Hiệp giai đoạn 1   xã Bình Hiệp, xã Bình Tân 168.5 168.5   Đang thực hiện thủ tục đầu tư
37 KCN Đông Sông Rồ   xã Bình Hiệp 172 172   Đang thực hiện thủ tục đầu tư