Về cụm công nghiệp, đã có 22 CCN đi vào hoạt động với diện tích 1.342ha với tỷ lệ lắp đầy 77,67% với 21.000 lao động đang làm việc. Đang triển khai 38 CCN với diện tích 1.862ha.

                Theo Báo cáo quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa công bố vào tháng 04/2022, đến năm 2030 toàn tỉnh Long An sẽ có 50 KCN với diện tích 17.601ha. Sau năm 2030 quy hoạch mới 18 KCN nâng tổng số KCN trên địa bàn tỉnh lên 68 KCN với tổng diện tích 28.503ha.

                Về cụm công nghiệp, đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh có 46 CCN (chuyển tiếp từ quy hoạch cũ) với diện tích 2.270ha, xóa quy hoạch 15 CCN, điều chỉnh 1 CCN, đề nghị bổ sung mới 16 CCN đến năm 2030, sau năm 2030 quy hoạch mới 9 CCN, nâng tổng số CCN đến năm 2050 lên 68 CCN với diện tích 3.670ha.

Long An là địa phương có số lượng khu công nghiệp (KCN) đứng thứ 4 cả nước sau Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Danh sách chi tiết các Khu công nghiệp theo huyện

Huyện Đức Hòa

Huyện Bến Lức

Huyện Cần Đước

Huyện Cần Giuộc

Huyện Tân Trụ

Huyện Đức Huệ

Huyện Thủ Thừa

Thị xã Kiến Tường