VỊ TRÍ:

Huyện Đức Huệ nằm ở phía Bắc tỉnh Long An, là rìa phía Đông Bắc của vùng Đồng Tháp Mười. Tuy không tiếp giáp TP. HCM nhưng sở hữu đường biên giới dài với Campuchia và là vùng đệm giữa Đông Nam Bộ và khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Có vị trí:

 • Phía Đông giáp huyện Đức Hòa
 • Phía Tây giáp Campuchia
 • Phía Nam giáp với huyện Bến Lức
 • Phía Bắc giáp TX. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Bản đồ huyện Đức Huệ

Huyện Đức Huệ có diện tích tự nhiên 430,92km2, bao gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã:

 • Thị trấn Đông Thành
 • Xã Bình Hòa Bắc
 • Xã Bình Hòa Hưng
 • Xã Bình Hòa Nam
 • Xã Bình Thành
 • Xã Mỹ Bình
 • Xã Mỹ Quý Đông
 • Xã Mỹ Quý Tây
 • Xã Mỹ Thạnh Bắc
 • Xã Mỹ Thạnh Đông
 • Xã Mỹ Thạnh Tây

GIAO THÔNG HIỆN HỮU:

Những tuyến giao thông chính của huyện Đức Huệ gồm:

 • ĐT 838 Mỹ Quý Tây – Đông Thành
 • ĐT 816 Mỹ Thạnh Đông – Thạnh Đức
 • ĐT 839 Bình Hòa Hưng – Đông Thành
 • ĐT 823 Bình Thành – Bình Hòa Nam

 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN ĐỨC HUỆ THEO TỪNG XÃ

#1 Thị trấn Đông Thành

Quy hoạch sử dụng đất Thị trấn Đông Thành

#2 Xã Bình Hòa Bắc

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Hòa Bắc

#3 Xã Bình Hòa Hưng

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Hòa Hưng

#4 Xã Bình Hòa Nam

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Hòa Nam

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Hòa Nam

#5 Xã Bình Thành

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Thành

#6 Xã Mỹ Bình

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Bình

#7 Xã Mỹ Quý Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Quý Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Quý Đông

#8 Xã Mỹ Quý Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Quý Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Quý Tây

#9 Xã Mỹ Thạnh Bắc

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Thạnh Bắc

#10 Xã Mỹ Thạnh Đông

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Thạnh Đông

#11 Xã Mỹ Thạnh Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Thạnh Tây

Quy hoạch sử dụng đất xã Mỹ Thạnh Tây